CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

AWS Certified Advanced Networking

Pełna agenda programu

Moduł 1

Opis kursu

Moduł 2

Sieciowy Niezbędnik

Moduł 3

Przegląd AWS

 1: Powitanie

 2: Kim jest Twój instruktor?

 3: Dlaczego warto znać mechanizmy sieciowe?

 4: Plan Kursu.

 5: Certyfikat AWS.

 6: Jak wygląda egzamin?

 7: Wymagania do kursu.

 8: Jak studiować ten kurs?

 9: Jak zbudować i ile kosztuje laboratorium sieciowe w AWS?

 10: Praca domowa.

 1: Powitanie

 2: Czy i kiedy potrzebujemy sieci komputerowych?

 3: Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast.

 4: Co się dzieje, gdy łączymy się z aplikacją?

 5: Model ISO/OSI.

 6: Protokoły HTTP/HTTPS.

 7: Mechanizmy warstwy 2.

 8: Protokół IPv4/IPv6.

 9: Routing i protokoły routingu.

 10: Podstawy BGP.

 11. DNS.

 12: Load balancing.

 13: Translacja NAT.

 14: Tunele szyfrowane IPSec.

 15: Gdzie szukać dodatkowych informacji?

 16: Praca domowa.

 1: Powitanie

 2: Czym jest AWS?

 3: Architektura globalna AWS.

 4: Łącza i ich parametry w sieci globalnej.

 5: Regiony, data center, strefy.

 6: Lokalizacje Edge, PoP.

 7. Caching, sieć CDN.

 8. Routing i połączenie z siecią AWS.

 9. Praca domowa.

Moduł 4

Virtual Private Cloud (VPC)

Moduł 5

Sieć na EC2

Moduł 6

Sieć hybrydowa

 1: Powitanie

 2: Czym jest VPC?

 3: Schemat adresacji prywatnej i publicznej.

 4: Security Groups, Network Access Lists.

 5: Routing, tablica routingu.

 6: Internet Gateway i połączenie z Internetem.

 7: NAT i Bastion host.

 8: Peering i Połączenie Hybrydowe.

 9. VPC DHCP.

 10: VPC Endpoints - Gateway, Interface.

 11: Exam Tips & Tricks.

 12: Praca domowa.

 13: VPC – Laboratorium.

 1: Powitanie

 2: Charakterystyka sieciowa serwera fizycznego w AWS.

 3: Jak EC2 łączy się do sieci?

 4: Adresacja IPv4/IPv6 instancji EC2.

 5: Rozwiązywanie nazw DNS.

 6: Gdzie jest adres publiczny EC2?

 7: MTU i fragmentacja.

 8: SR-IOV, Placement Groups, a wydajność.

 9: Sposoby na uzupełnienie brakujących funkcjonalności w AWS.

 10: Uruchomianie i skalowanie usług sieciowych na EC2.

 11: Exam Tips & Tricks.

 12: Praca Domowa.

 13: Sieć na EC2 – Laboratorium

 1: Powitanie

 2: Czym jest sieć hybrydowa?

 3: Sposoby łączenia AWS z siecią on-prem.

 4: Rola opóźnień w budowie sieci.

 5: Czy i jak rozciągamy warstwę 2 do AWS?

 6: Łączenie sieci VPC, VPN, Internet, lokalizacji zdalnych.

 7: Przykłady topologii sieci hybrydowych.

 8: Czy i jak unikać routingu asymetrycznego?

 9: Co zrobić, gdy mam VMware w data center?

 10: Exam Tips & Tricks.

 11: Praca Domowa.

 12: Sieć hybrydowa - Laboratorium.

Moduł 7

Łączenie VPC

Moduł 8

Zaawansowany VPN i Routing

Moduł 9

Bezpieczeństwo sieciowe

 1: Powitanie

 2: Hardware, software VPN.

 3: Łączenie VPC w ramach i pomiędzy kontami AWS.

 4: Topologie spoke-to-spoke, hub-and-spoke, transit hub.

 5: VPC Peering.

 6: VPC Transit Gateway.

 7: VPN CloudHub.

 8: Direct Connect.

 9: Private, Public, Hybrid VIFs.

 10: Link Aggregation Group.

 11: Virtual Private Gateway.

 12: Tunele VPN

 13: Exam Tips & Tricks.

 14: Praca Domowa.

 15: Łączenie VPC – Laboratorium

 1: Powitanie

 2: Zaawansowane scenariusze VPN.

 3: Inżynieria ruchowa za pomocą BGP.

 4: Instancje proxy.

 5; Integracja AWS z SD-WAN.

 6: AWS Outpost i Local Gateway.

 7: VPC Ingress Routing.

 8: AWS Transit Gateway Multicast.

 9: Exam Tips & Tricks

 10: Praca Domowa

 11: Zaawansowany VPN –Laboratorium

 1: Powitanie

 2: Czy chmura publiczna jest bezpieczna?

 3: AWS oraz normy bezpieczeństwa.

 4: Na jakie ataki należy zwrócić uwagę?

 5: Różnice w ochronie IaaS, PaaS i SaaS.

 6: Usługi bezpieczeństwa w AWS.

 7: IAM i kontrola dostępu.

 8: Separacja fizyczna i logiczna, mikrosegmentacja

 9: Security Group i ACL.

 9: Jak chronić warstwę aplikacyjną?

 11: Szyfrowanie danych.

 12: Sposoby szyfrowanego przesyłania danych.

 13: Zabezpieczenia oferowane przez firmy trzecie w GCP.

 14: Exam Tips & Tricks.

 15: Praca Domowa.

 16: Bezpieczeństwo sieciowe – Laboratorium.

Moduł 10

Load Balancing

Moduł 11

Usługa Route53

Moduł 12

Dodatkowe usługi

 1: Powitanie

 2: Wstęp do load balancingu w AWS

 3: Typy load balancerów.

 4: Health checks.

 5: Budowa rozwiązania z NLB.

 6: Budowa rozwiązania z ALB.

 7: Integracja z kontenerami.

 8: Współpraca z WAF.

 9: Exam Tips & Tricks

 10: Praca Domowa

 11: Load Balancing – Laboratorium

 1: Powitanie

 2: Budowa i składniki Route53.

 3: Wpisy na Route53.

 4: Polityki trasowania i health checks.

 5; Jak zbudować politykę routingu na wypadek awarii?

 6: Ważona politka routingu.

 7: Polityka routingu w oparciu o opóźnienia.

 8: Geolokalizacyjna polityka routingu.

 9: Wykorzystanie routingu do stopniowego wdrażania aplikacji.

 10: Hybrydowy DNS.

 11: Przekierowania domen.

 12: Exam Tips & Tricks.

 13: Praca Domowa

 14: Route53 – Laboratorium.

 1: Powitanie

 2: Caching oraz komponenty Amazon Cloudfront.

 3: Uruchomienie cachingu z Cloudfront.

 4: Lambda@Edge.

 5: API Gateway.

 6: AWS Global Accelerator.

 7: AWS App Mesh.

 8: Exam Tips & Tricks.

 9: Praca Domowa.

 10: Caching – Laboratorium.

Moduł 13

Projektowanie sieci AWS

Moduł 14

Zarządzanie siecią

Moduł 15

Monitoring i Diagnostyka

 1: Powitanie

 2: Pułapki w projektowaniu i dobre praktyki architekta sieci.

 3: Jak sieć może wesprzeć migrację do AWS? 

 4: Zapewnienie wysokiej dostępności.

 5: Zapewnienie wysokiej wydajności.

 6: Wąskie gardła skalowalności w AWS. 

 7: Więcej funkcjonalności vs. prostsza architektura.

 8: Skalowanie tuneli VPN.

 9: Czym różni się sieć dla EC2 od sieci dla kontenerów?

 10: Które dobre praktyki z AWS warto wdrożyć w data center?

 11: Co z Quality of Service i SLA?

 12: Wyzwania związane z migracją do IPv6.

 13: Exam Tips & Tricks.

 14: Praca Domowa.

 15: IPv6 - Laboratorium.

 1: Powitanie

 2: Automatyzacja oraz Infrastracture as Code.

 3: CloudFormation i szablony sieciowe.

 4: AWS Config i Config Rules..

 5; AWS Trusted Advisor.

 6: Koszty i optymalizacja kosztów sieci i zarządzania.

 7: Exam Tips & Tricks.

 8: Praca Domowa.

 9: Zarządzanie - Laboratorium.

 1: Powitanie

 2: Detekcja awarii w AWS.

 3: Detekcja ataków sieciowych.

 4: Diagnostyka zasobów sieciowych.

 5: VPC Flow Logs.

 6: AWS CloudTrail.

 7: AWS CloudWatch.

 8: Rozwiązywanie problemów sieciowych w AWS.

 9: Diagnostyka ustawień sieci dla EC2.

 10: Exam Tips & Tricks.

 11: Praca Domowa.

 12: Diagnostyka - Laboratorium.

Moduł 16

Co dalej?

 1: Co dalej?

 2: Propozycje nauki po tym kursie.

 3: Ścieżki rozwoju kariery dla sieciowca. 

 4: Plan na egzamin.

 5; Zakończenie

Copyright 2020 Szkoła Chmury
All rights reserved

Powered By ClickFunnels.com